WCU presenterar projektet ”Värna sitt rum

Wing Chun Uppsala kan idag presentera vårt senaste projek ”Värna sitt rum” som vi genomför tillsammans med Uppsala kommun som även är finansiärer. Vi kommer att erbjuda konkreta och praktiska kunskaper till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, genom föreläsningar, workshops, handledning och kurser inom Uppsala stad och dess närområde.

Projektet har en Facebook sida som ni kan följa (länk) och kommer att ledas av vår instruktör Arne O Berglund som har lång erfarenhet att leda, instruera och lära ut till barn och hela vägen upp till äldre seniorer. Nedan beskriver han i egna ord hans syn på uppdraget och delar med sig av sina erfarenheter och hur ni ska göra för att komma i kontakt med projektet.

-Jag har under större delen av mitt liv arbetat med utsatta barn på bl a  LSS- boende, särskola och inom föreningsliv. Jag har även egen erfarenhet som förälder till ett barn med Downs Syndrom.

Därför ligger projektet ”Värna sitt rum” mig varmt om hjärtat och även möjligheten att få dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper om hur vi kan inkludera barn med ”speciella” behov till föreningar och ledare. 
Det är extra viktigt nu när Barnkonventionen blir till lag 2020 – äntligen!  

Värna sitt rum avser att ge ledarna kunskap som gör att de tryggt kan inkludera ”speciella” barn i verksamheten. Trygga ledare med kunskap skapar i sin tur tryggare barn som vågar värna sitt rum och sin kropp – både fysiskt och mentalt.

Speciella barn är barn som har behov av extra stöd. Det kan vara utsatta barn, barn med diagnos men också barn som mobbats eller har en bristande anknytning till vuxna.

Vi erbjuder föreläsningar, workshops och handledning ut till föreningar samt kurser för barn och ungdom. 

För bokning av föreläsning eller workshop i er föreningen kontaktar du mig. Föreläsningar på Studieförbundet Vuxenskolan i centrala Uppsala sker vid flera tillfällen under hösten och anmälan går även den via mig.

Arne O Berglund
arne@varnasittrum.se