Situationen med corona ser lite bättre ut denna termin än den gjorde under våren. Vi befinner oss dock fortfarande i en speciell situation med restriktioner från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet för hur fysisk träning skall genomföras, och vi följer dem. Det medför att följande gäller tillsvidare för all vår träning.

God handhygien. Tvätta händerna noggrant före och efter träningen. Det finns gott om möjligheter att tvätta händerna med tvål och vatten på Allis. Föräldrar hjälper sina barn om det behövs.

Håll avstånd och sprid ut er från varandra utanför träningslokalen när föräldrar och barn samlas. Gå inte in fler i Allishuset än vad som behövs.

Medlemmar som har symtom ska inte komma och träna eller vistas nära träningslokalen.

Medlemmar som har haft symtom ska ha varit symtomfria i två dagar innan träning eller vistelse nära träningslokalen.

WCU kan på plats säga nej till medlemmars deltagande om bedömning görs att symtom förekommer.

Personer över 70 år eller tillhör riskgrupp ska inte delta i träningen.

WCU skall kunna komma i kontakt med dig som vårdnadshavare för att be dig hämta ditt barn om barnet uppvisar någon symtom. Därför är det jätteviktigt att vi har uppdaterad och korrekt information om mailadress, telefonnummer mm för att snabbt få tag i er, och därför skall ALLA anmäla sig på hemsidan.