Synsam
Ofta har barn bara ett par glasögon och inte sällan uppmanar vi vuxna barnen att vara försiktiga med sina glasögon. Vi vill att alla barn ska kunna vara aktiva utan begränsningar, alla ska se.

Synsam erbjuder kostnadsfria aktivitetsglasögon till barn mellan 5-12 år. Aktivitetsglasögonen är särskilt anpassade att klara sportaktiviteter, utelek, hopp och bus!

LÄNK: Läs mer på Synsams webbplats