Seniorträning

Seniorträning WCU har träning för Uppsala Kommuns olika Träffpunkter runt om i staden. Mer information kommer,