Alla system har en del teorier och idéer som som tillsammans lägger grunden för vad disciplinen är och hur den ska utövas. Karaten har sina, lika så judo, MMA och alla andra. Här presenteras Wing Chuns… men just nu är det lite fattigt med filmer här, det kommer mera.

Wing Chun har delat upp utrymmet framför kroppen i olika rum, detta för att enklare lära ut hur vi ska kunna försvara oss mot angrepp. Om du söker vidare på nätet om rummen så brukar oftast ordet ”gate” eller ”gates” (dörr, port etc.) användas.