Instruktörer

Det är vi som lär ut Wing Chun. Sifu Kristofer Stening. Nyfikenhet har lärt honom hur ett kamp och självförsvarssystem ska vara för att ge ett tryggt och hälsosamt liv. Under 90-talet började Kristofer att träna Aikido, en mycket bra och utvecklande budoart. Under denna period utvecksades ett intresse av konflikthantering, vad som skapar en … Fortsätt läsa Instruktörer