Det är vi som lär ut Wing Chun.

Sifu Kristofer Stening. Nyfikenhet har lärt honom hur ett kamp och självförsvarssystem ska vara för att ge ett tryggt och hälsosamt liv.
Sifu Kristofer Stening

Under 90-talet började Kristofer att träna Aikido, en mycket bra och utvecklande budoart. Under denna period utvecksades ett intresse av konflikthantering, vad som skapar en konflikt och hur det eskalerar samt hur det kan hanteras. I början på 2000-talet började han träna Wing Chun, något han ansåg vara ett naturligt nästa steg för hantera och förstå konflikter, stora som små.
Med det ökande intresset för Wing Chun föll det naturligt att inte bara träna utan även att studera systemet på djupet. Det ständiga sökandet efter kunskap förde honom till flera olika Wing Chun mästare för att slutligen landa hos stormästaren Sifu Danny Xuan. Utöver den stora mängden timmar privatträning och studerande av Dannys mycket gedigna utbildningsmaterial har det även uppstått en mycket god och respektfull relation mellan de två.

Sifu Kristofer Stening biu-sau

Vid sidan av studierna av Wing Chun har även Kristofer utbildat sig inom socialpsykologi för att öka sin kunskap i vad är det som händer när människor möts i ”vardagen” och under stressfyllda situationer. Under dessa studier drog Kristofer slutsatsen att Wing Chun är inte bara är skapt för att leverera effektivt kampsystem utan även är designat för att ge utövaren maximal kontroll över sina känslor och den mentala kapaciteten. Dessa slutsatser presenterades för läraren som instämde i analysen efter en djup diskussion i ämnet. Resultatet av detta var inte enbart ett fastställande utan även att läraren började träna Wing Chun.

Parallellt med detta intresse har hans engagemang för hälsa gått hand i hand med träningen. Kamp- och självförsvarssystem är den ultimata hälsoträningen, enligt Kristofer.I dessa system måste fysisk förmåga, mentala egenskaper och socialt uppträdande ständigt utvecklas tillsammans med välmående.

Sifu Kristofer är huvudtränare och instruktör.

Sibak Arne O har stort intresse för psykologi inom självförsvar.

Arne O Berglund började träna lite olika budosporter i Stockholm när han bodde där. Hans fick dock lägga träningen på hyllan då hans företag och hans engagemang för utsatta grupper tog för mycket tid. Arne O samarbetade med försäkringskassan och hjälpte genom sitt företag att slussa ut killar från fängelser och avgiftningar. Hans engagemang och företag tog till slut ut sin rätt och Arne O var tvungen att trappa ner.
Han flyttade då till landet utanför Uppsala där han byggde sig en liten gård. I och med detta så tog han upp intresset för kampsport och började träna Wing Chun. Där träffade han Kristofer som även han kände ett socialt engagemang.
De beslutade att starta en egen klubb med tydligare hälsoprofil. Arne O tränade privat med Kristofer ett par år innan de tillsammans startade Wing Chun Uppsala. Hans stora intresse är psykologin inom konflikthantering vilket ger honom kunskaper i sin roll som instruktör i självförsvar. Arne har även tränat privat för stormästaren Sifu Danny Xuan.

Sibak Arne O är instruktör.

Alexsander Appelgren

Info kommer…