Wing Chun Principer

Grundprinciper -Det vi vill bemästra! All träning, all utveckling, all kunskap handlar om att i det yttersta hantera och bemästra den fysiska konflikten, och det är just det som Wing Chun lär upp utövaren att göra. Allting vi gör ska vara funktionellt, ekonomiskt och effektivt utfört. Funktion Synonymer: användning, funktionalitet, ändamål, tillämpning. Att veta vad … Fortsätt läsa Wing Chun Principer