Grundprinciper

-Det vi vill bemästra!
All träning, all utveckling, all kunskap handlar om att i det yttersta hantera och bemästra den fysiska konflikten, och det är just det som Wing Chun lär upp utövaren att göra. Allting vi gör ska vara funktionellt, ekonomiskt och effektivt utfört.

Funktion

Synonymer: användning, funktionalitet, ändamål, tillämpning. Att veta vad jag gör, varför och vad mitt mål är för att sedan få det att hända.

Denna princip är nog lätt att sätta sig in i om man tänker ”det jag gör ska fungera i självförsvar”, eller ”är det jag tränar på funktionellt eller leder till funktionellt självförsvar”.
Denna princip gör att våra tekniker, fotarbete, tänkesätt, träningsmetoder etc. måste fungera. Du som utövare ska alltid kunna fråga våra instruktörer eller lärare om vad syftet är med övningen, tekniken, tankesättet för att få reda på funktionen.

Ekonomiskt

Synonymer: sparsam, återhållsam, snål, lönsam, fördelaktig, besparande, kraftbesparande.

Ekonomi handlar om att inte göra mer saker än vad som behövs. Som exempel är Wing Chuns rörelser minimala och färdas alltid den kortaste vägen till målet, likaså använder vi effektiv kroppsstruktur istället för rå muskelkraft. Som utövare hjälper det att tänka ”hur kan jag uppnå funktion med minimala energiansträngningar”

Effektivitet

Synonymer: verkningsfullhet, verkningsgrad, kraft, styrka, slagkraft, faktisk verkan, verkan.

Effektivitet handlar om att prestera med hög kvalitet, att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Att maximera individens möjlighet att leverera kraft genom koordinering av rätt kroppsdelar eller att träffa ett vitalt område istället för ett tåligt ställe. Som utövare kan ni tänka tanken ”gör jag rätt saker för att uppnå funktion” eller ”vad kan jag göra bättre för att uppnå funktion”.

Strategiska principer

Wing Chuns tänkta idéer för att uppnå ett funktionellt självförsvarssystem som utförs ekonomiskt och effektivt. Mer information om respektive princip kommer att komma.

⦁ Varje teknik går mot motståndarens centrallinje samtidigt som den skyddar utförarens egen linje. Är vägen fri fortssätt framåt.
⦁ Använd flera ”vapen” samtidigt
⦁ Var mjuk och följsam med stabil struktur
⦁ Använd synens och känseln för att ”läsa” motståndaren
⦁ Bibehåll kontakten om den skapats