Grundprinciper

-Det vi vill bemästra!

All träning, all utveckling, all kunskap, handlar i det yttersta om att hantera och bemästra den fysiska konflikten, och det är just det som Wing Chun lär upp utövaren att göra. Allting vi gör ska vara funktionellt, ekonomiskt och effektivt.

Funktionalitet

Synonymer: användning, funktionalitet, ändamål, tillämpning. Att veta vad jag gör, varför och vad mitt mål är för att sedan få det att hända.

Tänk er ”det jag gör ska fungera i verkligheten”, eller ”är det jag tränar på funktionellt eller leder till ett funktionellt självförsvar? ”. Denna princip gör att våra tekniker, fotarbete, tänkesätt, träningsmetoder etc. måste fungera. Du som utövare ska alltid kunna fråga våra instruktörer eller lärare om vad syftet är med övningen, tekniken, tankesättet.

Ekonomiskt

Synonymer: sparsam, återhållsam, snål, lönsam, fördelaktig, besparande, kraftbesparande.

Ekonomi handlar om att inte göra mer saker än vad som behövs. Wing Chuns rörelser är aldrig större än vad de behöver vara, och färdas alltid den kortaste vägen till målet. Som utövare hjälper det att tänka ”hur kan jag uppnå funktion med minimala kraftansträngningar”

Effektivitet

Synonymer: verkningsfullhet, verkningsgrad, kraft, styrka, slagkraft, faktisk verkan, verkan.

Effektivitet handlar om att prestera med hög kvalitet, att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Att maximera individens möjlighet att leverera kraft genom koordinering av rätt kroppsdelar eller att träffa ett vitalt område istället för ett tåligt och robust område. Som utövare kan ni tänka tanken ”gör jag rätt saker för att uppnå funktion” eller ”vad kan jag göra bättre för att uppnå funktion”.

Wing Chungs principer

Grundprinciperna är inget som är unikt Wing Chun utan tvärtom så är det något som alla kampsystem strävar efter att vara. Frågan är hur detta ska uppnås!  Det är dessa hur som skiljer olika system åt. Wing Chung idéer ”hur” detta ska uppnås är följande principer.

⦁ Varje teknik går mot motståndarens centrallinje samtidigt som den skyddar utförarens egen linje. Är vägen fri fortsätt så fortsätt framåt.
⦁ Använd flera ”vapen” samtidigt.
⦁ Var mjuk och följsam med stabil struktur.
⦁ Använd synens och känseln för att ”läsa” motståndaren.
⦁ Bibehåll kontakten om den har skapats.

För att förstå och börja efterleva dessa principer har Wing Chun olika former (ungefär som Kata) som fungerar som en kunskapsbank, tillsammans med olika övningsmetoder.