För andra året arrangerar Uppsalahem och Uppsala kommun Mötesplats Gottsunda. Syftet med projektet är att skapa en plats där boende kan mötas på lika villkor och verka för att tryggheten i stadsdelen ska öka. Mötesplats Gottsunda är gratis, öppet för alla onsdag till söndag och pågår fram till 31 augusti. Under sommaren erbjuds det bland annat på aktiviteter så som kubb, badminton, soft tennis, lekar m.m. Bemannade aktiviteter sker i Stenhammarsparken (även kallad Drakparken).  


Wing Chun Uppala gästar Mötesplatsen Gottsunda söndagen den 25/8 kl. 16:00-17:00. Medlemmar i föreningen kommer då att visa upp Wing Chun och även låta barnen och ungdomarna prova på själva.