Vad är Wing Chun?

Wing Chun är ett heltäckande kampsystem för självförsvar. Det är känt för att vara aggressivt, snabbt och närgånget, men framför allt är det är enkelt, naturligt och funktionellt.

… ”snabba slag, drag, sparkar, knän, armbågar och allt som krävs för att köra över motståndaren så fort som möjlig är nog ett enkelt sätt att beskriva Wing Chun på. ”Allt är tillåtet och det som inte fungerar ska inte heller läras ut eller genomföras”.

Sifu Kristofer Stening

Men det är betydligt bredare och djupare än så. Systemets syfte är att öka utövarens förutsättningar i kamp och självförsvar genom att träna upp maximering av kroppens fysiska prestation, sinnen och mentala styrkor efter några enkla idéer för kamp. Dessa idéer och träningen bildar tillsammans en helhetslösning för kamp och självförsvar för alla tänkbara situationer och miljöer.
Även om Wing Chun är skapat för att hantera extremt våld i grunden så är det även ett utmärkt system för att bemästra och hantera konfliktdämpande och omhändertagande situationer där våld inte är nödvändigt eller inte bör förekomma. Detta möjliggörs för att vi faktisk gör samma saker fast med mindre energi.
Utifrån dessa förutsättningar går det alldeles utmärkt att anpassa träningen och utvecklingen efter deltagarnas behov och förutsättningar. Exempelvis för barn där träningen till största delen handlar om att värja sig, knuffa bort eller att våga säja stopp! För yrkeskategorier där hot eller risker för fysiska angrepp kan förekomma anpassas träningen för att hantera uppkomna situationer så att våld så långt som möjligt kan undvikas.

Sifu Danny Xuan

Wing Chun är ett koncept! En helhetslösning för ta kontrollen över aggressiva och/eller hotfulla personer och kan användas vid alla uppkomna situationer och i alla typer av miljöer.