Det handlar om att säga stopp och respektera sig själv och andra!

Till våra barn och ungdomar lär vi ut en anpassad typ av Wing Chun som är lämplig för deras ålder och för de situationer som för dem kan förekomma. Syftet är naturligtvis att de ska lära sig Wing Chun, men framförallt handlar det om utveckling av självkänsla, trygghet och ”jag är stark” i en positiv riktning. Bra att veta att det väldigt tidigt blir fullt i klassen då många barn tränar flera terminer och har då förtur.

Barnträning 8-10 år

Genom att blanda olika typer av träningsupplägg som bl.a. består av roliga lekar, allvarliga övningar, våga säja stopp, för att sedan sitta i ring och prata om konflikter, dumbommar och rätten att inte låta någon vara elak mot en, lär vi ut självförsvar och allas rätt att säja stopp. Inom skolorna pratar man mycket om ”stopp min kropp” och man skulle kunna säja att det är det vi lär ut. Både fysiskt och mentalt.


Ungdomsträning 11-15 år


Träningsupplägget för denna grupp är ganska likt 8–10 års gruppen men med ökad ålder kommer en mognare träningsform. Det blir mer likt vuxen Wing Chun och med mer komplexa övningarna. Bl.a.  sparring och självförsvarsövningar som blandas med fokus- och teknikövningar. För de som har tränat länge i denna grupp är det inte så mycket som skiljer sig från vuxenträningen. Ibland kan det vara så att vissa ungdomar kanske passar in bättre i vuxengruppen, man kan då prova på att träna där ett tag och känna efter. Om man vill ”hoppa upp” till denna grupp behöver man inte betala någon extra avgift och man kan även fortsätta träna på ungdomspassen.