Vår verksamhet

Wing Chun Uppsala är en ideell förening vars mål är att med hjälp av Wing Chun och självförsvarsträning utveckla medlemmarnas fysiska, mentala och sociala hälsa i en positiv riktning. För att uppnå detta är våra ledare införstådda och utbildade inom ”självförsvarets positiva egenskaper på självförtroende, trygghet och hälsa” och bärare av dess budskap. Det vi lär ut är resultatet många års studier och tränande av Wing Chun, kamp, hälsa och psykologi mm, där tesen ”allt ska ifrågasättas, testas och kännas rätt” har används konstant under flera år och görs än idag. En annan stor betydelse för vår utveckling är samarbetet med stormästaren Sifu Danny Xuan vars kunskaper förmedlas till Sifu Kristofer Stening och vidare in i Wing Chun Uppsala. Denna ständiga utveckling och lärandet gör att Wing Chun Uppsala innehar och lär ut en mycket högkvalitativ Wing Chun och självförsvarsutbildning för barn, ungdomar, vuxna och seniorer. Eller som vi ibland säjer ”ett hållbart självförsvarssystem för människan”.


Miljön i verksamheten ska alltid vara en trygg och respektfull där vi plats för alla att vistas i och där var och en skall få sina egna förutsättningar att utvecklas inom ramen av vad som erbjuds. Respektlöshet, dåligt uppförande och kränkande beteenden accepteras inte och kan leda till en avstängning.