Avgifter & betalning

Träningsavgiften måste vara betald senast veckan efter terminsstart. Vid försenad inbetalning tillkommer en extra avgift på 200 kr.

Nybörjare får prova på under terminens första två veckor innan betalning.


Avgifterna gäller per termin och medlemskap i Wing Chun Uppsala och Svenska Budo och Kampsportsförbundet ingår.


Varje medlem (eller målsman) ansvarar för korrekt betalning av avgiften enligt instruktion nedan. Verksamheten skickar ut information ang. betalningar via e-post!

  • Barngrupp 8-10 år: 750 kr/termin
  • Barn och ungdomsgrupp 11-15 år: 750 kr/termin
  • Vuxen 16 år och äldre: 1300 kr/termin
  • Seniorträning: kontakta oss

OBS! Terminsavgiften återbetalas ej.


Betalning sker till BG 5108-6882 eller Swish 1234659322.

Glöm inte att märka betalningen med den tränande personens personnummer samt för och efternamn. Vid oklarheter kring inbetalningar vänligen kontakta info@wcu.nu.


Personuppgifter


För hantering av personuppgifter använder vi oss av Riksidrottsförbundets Idrottonline för administration av medlemshantering och av molntjänster som uppfyller kraven på GDPR. Utöver det kan det förekomma tillfälligt lagrade uppgifter på lokal lagringsmedia. Alla uppgifter hålls krypterat och endas nödvändiga personer innehar nyckeln oavsett om det är lagrat i molnen eller lokalt.


Uppgifterna som lagras är endast det nödvändiga personuppgifter som krävs för att bedriva vår verksamhet och delas endast ut till verksamheter och personer som krävs för Wing Chun Uppsalas administration och verksamhetsutövning.


Verksamheter som vi exempelvis vi delar personuppgifter med är Uppsala kommun och Riksidrottsförbundet när vi söker ekonomiska bidrag eller utbildningar.


Vid misstanke av missbruk eller röjning av personuppgifter skall styrelsen omedelbart kontaktas. Styrelsen nås på styrelsen@wcu.nu alternativt ringer du kontaktpersonen som nämns under fliken KONTAKT/HITTA HIT.


Försäkring

Alla våra medlemmar som har betalat medlemsavgiften är skyddade av Svenska Budo- och Kampsportsförbundets försäkring. Skyddet gäller för samtliga uppdrag och under träning och till och från resor i Sverige eller utomlands. Försäkringen täcker alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån.


Vid skada anmäler du det till Folksam på 0771-950 950. Berätta vad som hänt, vilken förening du tillhör samt vilken idrott du tränar. Efter det kontaktar du styrelsen och informerar vad som har hänt.


Här kan ni läsa mer om försäkringen. Länk till SB&K försäkring.