Wing Chun Uppsala Sparring

Sparring -utveckling genom utmaning!

Att sparras innebär att vi utmanar varandra i kamp eller sätta varandra under press för att vi båda två eller en av oss ska utvecklas, bli bättre eller för att mäta sin framgång. Hur mycket motstånd klarar jag av, och under vilka omständigheter?

Hos oss sparras det en hel del och det är helt klart en nyckel till framgång och utveckling. Barnen gör det på barnens villkor med skratt och lek medans vuxna gör det på ett mer vuxet sätt. För att få sparras ska utövarna inte bete sig som okontrollerade viftande kvarnar, utan övningen ska vara medveten, utvecklande och trygg för samtliga deltagare.

Sparring för barn:

Här är sparringen naturligtvis anpassat för barnens bästa och alltid på deras villkor. Vi vill att era barn på ett lekfullt och glädjefullt sätt utmana varandra. Träffarna som tilldelas på varandra är alltid lätta och godkända av de som deltar. Sparringen är en förtroendegivande och favoriserad övning som ofta leder till skratt och skoj, samtidigt som barnen kommer varandra närmare.

Sparring för vuxna: Våra fyra olika typer av sparring.

Teknisk Sparring

Teknisk sparring är en form av sparring där utövarna har som syfte att utveckla en eller flera specifika tekniker och kan tränas som lätt, medel eller hård sparring. Exempelvis kan ena utövaren ha fokuset att få in ett specifikt slag eller drag och den andra utövare fokuserar på svep eller/och armlås.

Lätt sparring

Lätt sparring tränas utan skydd och våra attacker och tekniker utförs på ett sådant sätt att påverkan är obefintlig eller mycket låg på vår träningskamrat.

Medium sparring

I medium sparring är angreppen explosiva och kraftfulla men med tillbakahållen kraft. Attackerna är ytliga och går inte in i motståndaren, dock så behövs det vissa typer av kroppsskydd ibland för säkerhetens skull.

Hård sparring

Hård sparring är för erfarna utövare där angreppen är explosiva och kraftfulla. Utövarna ska behärska mycket god kontroll över sig själv, sin träningskamrat och samspelet i mellan.