Inom Wing Chun förekommer vissa namn på tekniker och rörelser som är gällande inte bara inom WCU utan även internationellt. Att lära sig namnen så tidigt dom möjligt kommer att underlätta och förenkla sin utveckling då ordens betydelse berättar inta bara vad man ska utföra utan även hur.

Övergripande
 • SAU: Hand, arm, hand och arm. Handen och armen som utför ett arbete av något slag. Arbetande hand och arm.   För att förstå vilket arbete utförs ska SAU kompletteras med någon teknik. Exempel KIU-SAU, BIU-SAU eller TAN-SAU.
 • GERK: Fot, ben, fot och ben. Fot och benen som utför ett arbete av något Slag. Arbetande fot och benen. För att förstå vilket arbete som utförs ska SAU kompletteras med någon trknik. Exempel KIU-GERK, BONG-GERK eller TAN-GERK.
 • KUEN: Knytnäve
 • KIU: Bygga bro, bro, kontakt, skapa kontakt, Att skapa kontakt med något.
 • KIU-SAU: att med handen/armen skapat en kontakt.
 • KIU-Gerk: att med benet/foten skapat en kontakt.
 • CHI Klister, kontakt, kontakt, sitter fast, fastklistrad. (ej chi som energi/luft)
 • CHI-SAU: Hand/armar som bibehåller kontakten med motståndaren.
 • CHI-GERK: Fot/ben som bibehåller kontakten med motståndaren
Namn på tekniker 

Teknik= Teknisk formation på rörelser för att uppnå en viss funktion. Varje teknik ska alltid följa Wing Chuns principer.

 • BIU: Kasta ut, kasta bort, skicka ut, pil, pilar.
 • BIU-SAU: Armen och handen skickar ut/kastar ut fingrarna som pilar. Handens position är horisontell.
 • BONG Vinge, vingar.
 • BONG-SAU: Bong-sau skapas när ens hand/arm trycks nedåt, mot kroppen eller åt sidan. Med tryck menas allt från några mm till flera decimeter. Armen får då en formation av en vinge tack vare att överarmen vrider sig ”innåt”, fingrarna ska  hela tiden peka mot motståndarens centrallinje.
 • DA: Slag, slå. Skjuta. Ett slag med knuten näve. Näven skickas ut/kastar ut. Kraft tilldelas endast i startögonblicket. Ordet brukar ganska ofta kombineras med andra tekniker. Exempelvis TAN-DA som betyder att utövaren utför en TAN rörelse med ena handen och ett slag (DA) med den andra handen samtidigt.
 • FOOK: Ligga lågt, dölja, dämpa, ligga på, ligga på något, bakhåll, kamouflerad.
 • FOOK-SAU: Handen har kontakt med motståndaren och följer med alla rörelser som denne gör. Mjukt och avslappnat, knappt märkbart. och sitter ”fastklistrad” och skyddar utföraren.
 • GANG: Plog, gräva, gräva sig in, skära sig in. Kraft tilldelas under hela genomförandet.
 • GANG-SAU: Att använda sig av armen och/eller handen för att skär sig in.
 • GUM: Lägga sig på, trycka på, trycka sig fast, trycka fast. Kraft tilldelas under hela genomförandet.
 • GUM-SAU: Handen trycker ner/bort motståndarens kroppsdel. Kraft ges under hela rörelsen.
 • GUM-GERK: Foten trycker ner/bort motståndarens kroppsdel. Kraft ges under hela rörelsen.
 • HUEN: Cirkulera, loop. Snurra.
 • HUEN-SAU: Handen som cirkulerar sig runt något. Från ena sidan till andra sidan. Från utsida till insida och tvärt om.
 • JAD: Sluta, hindra, bromsa, kväva, dämpa,
 • JAD-SAU: Att använda handen och handleden för att stoppa något/ trycka ihop något.
 • LAN: Bom, barriär,
 • LAN-SAU: Att använda sin arm som en bom/barriär mellan dig själv och motståndaren. Armen har en horisontell position.
 • LAP: Dra, rycka, dra åt sig, gripa Kraft tilldelas under hela genomförandet eller explosivt i början. Drag eller ryck.
 • LAP-SAU: Att ta tag i något och rycka eller dra.
 • MAN: Sond, undersökning, avkännare, utforska.
 • MAN-SAU: Handen som är längst fram i vår gard som alltid som alltid pejlar in motståndarens centrallinje. Handen har en lodrät formation med samtliga fingrar pekande framåt.
 • PAK: Klapp, Klappa. Kraft tilldelas endast i startögonblicket.
 • PAK-SAU: Med handflatan klappa till en inkommande attack.
 • TAN: Spridas ut, spridas öppet, utvidgas, utökas. Kraft tilldelas endast i startögonblicket.
 • TAN-SAU: En hand och arm som skickas ut/kastas ut med handflatan uppåt. Handen och armen har en öppen visuell gest.
 • WU: Bevaka, skydda, försvara, skydda.
 • WU-SAU: Handen som alltid är bakom den främre handen (MAN-SAU) i vår gard. Handen har en lodrät formation med samtliga fingrar pekande framåt.