Att händernas placering är av stor betydelse är nog ingen nyhet för någon, och i denna video så visas Wing Chuns vanligaste placering vid ett mycket närgånget hot. Dock så vill vi belysa att händernas placering aldrig är fixerade under en kamp. Träna gärna parvis där ena personen är ”hotet” och den andra ska känna var man vill ha sina händer.

Video om det första ”slaget” man lär sig… och även det vanligaste.