Vuxenträning. Från 16 år

Räkna med mycket sparring och levande självförsvarsmoment som växlas mellan olika övningar som tränar upp utövarens ballans och stabilitet, förmågan att leverera kraft och utveckling av Wing Chuns olika tekniker och former. Detta gör att våra träningspass blir en blandning av fysiska övningar med inslag av lugnare moment som leds och coachas av våra instruktörer. Beroende på vilken instruktör som håller i träningen kan fördelningen mellan fysisk träning och lugnare teknisk träning skilja sig.


Denna typ av träning görs efter vårt träningsprogram som består av olika ”träningsmoduler”, exempelvis det nämnda ovan som sparring, ballans och stabilitet, mm som fylls med innehåll från något som kallas Form. Wing Chuns Former kan ses som manualer eller utvecklingsplaner. För att möjliggöra sig en god utveckling är det av vikt att snabbt komma in i systemet genom att lära sig den första Formen och våra olika övningsmoduler. När detta sitter har du en mycket tydlig och komplett träningsmetod som möjliggör att du själv kan utforska och utveckla din Wing Chun med stöd och coachning från våra instruktörer.

Under menyn Wing Chun/Kunskapsportalen kan du läsa mer om vårt träningsprogram och annan nyttigt.